10. dan: Strokovno delo: kloriranje alkohola

Dan se je začel zgodaj zjutraj. Prvič odkar smo v Poriju, nas je sonce grelo že od jutra. Tako kot vse dneve v tednu smo tudi danes hiteli na avtobus št. 10 v centru mesta, ki nas je zapeljal do šole Winnova.
Jutranje sonce

Takoj smo se odpravili v laboratorije, kjer smo najprej dokončali delo, ki nam je ostalo od prejšnjega dne. Delali smo v parih, kot prejšnji dan. Najprej smo si umili in razkužili roke ter delovno površino, saj smo morali delati aseptično. Potem smo si pripravili in označili petrijevke, segreli agar in ga vlili v petrijevke. Tako je bil pripravljen za naslednji dan.
                                                             Prelivanje agarja

Nato smo odšli na ogled celotnega kompleksa Winnova. Eija nas je predstavila profesorici Lini, ki uči finščino, matematiko in angleščino. Lina namreč pomaga učencem, ki jim učenje ne gre. Najprej nam je pokazala svoj razred, kjer smo se tudi malo ustavili in opazovali, kako poteka pouk. Zatem smo odšli naprej in si ogledali še ostale učilnice. Ogledali smo si še delavnice kovinarjev in varilcev. Po ogledu šole smo bili že pošteno lačni, zato smo odšli na kosilo.
 Varilska delavnica

Po kosilu smo se odpravili nazaj v učilnice. Imeli smo kemijo. Najprej smo ponovili osnove oglikovodikov in nukleofilne substitucije, potem pa smo se lotili prvega primera le-te. Učili smo se, kako lahko z halogeniranjem tert-butanola (alkohol - 2-metil-propan-2-ol) pridobimo tert-butil klorid. Teorija nam je šla dobro od rok, saj smo to snov že delali pri kemiji v Sloveniji. Potem smo dobili navodila, kako to narediti v laboratoriju, in nato smo v finsko-slovenskih parih to tudi izvedli. Delo je potekalo takole:
najprej smo si nadeli zaščitna očala in rokavice, saj smo delali z nevarnimi raztopinami (predvsem klorovodikova kislina). V erlenmajerici smo pripravili 65 mL 37%  raztopine HCl. To smo potem postavili v posodo, napolnjeno z ledom, saj smo morali klorovodikovo kislino (HCl) ohladiti na -0.5 °C. Medtem ko smo čakali, da se HCl ohladi, smo v digestoriju pripravili stojalo, na katerega smo dali lij-ločnik. Ko se je HCl ohladila, smo jo nalili v lij-ločnik, nato pa smo dolili še 19mL tert-butanola. Nato smo mešali 15 minut, po mešanju pa smo morali počakati, da sta se vodna in organska faza ločili. Spodnjo (vodno) smo nato odlili stran, zgornjo (organsko), ki je ostala v liju-ločniku, pa smo najprej sprali s 15 mL destilirane vode, potem smo jo sprali še s 15 mL 5% raztopine NaHCO3 in zatem ponovno s 15 mL destilirane vode. Tako smo sčistili produkt, ki smo ga dali v erlenmajerico, mu dodali 2g CaCl2 in nato smo raztopino filtrirali skozi stekleno volno, na koncu pa smo produkt še destilirali. Tako smo ločili tert-butil klorid. Naše delo je bilo zaključeno. Ugotovili smo, da je nukleofilna substitucija veliko bolj zapletena reakcija, kot smo se jo učili pri kemiji v Sloveniji.

                                                     Delali smo z močno kislino
Popoldne je bilo lepo vreme, zato smo ga izkoristili za sprehod po Poriju. Z Joštom sva odšla po nakupih. Večerjo sta naredila profesorja, pripravila pa sta nam odličen šmorn. Potem pa smo odšli zgodaj spat, saj nas je čakal še zadnji delovni dan v tednu.

Jurij Indihar


Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

2. dan: Helsinki, potovanje v Pori

Gimnazijci na Finskem: strokovno-kulturna dogodivščina

1. dan: Dolga pot